Новини * Оголошення * Публікації

Основною метою діяльності Львівського осередку УСП є сприяння розвитку психотерапії у Львівській області та в Україні в цілому.

Завданнями Осередку є:

1. Створення психотерапевтичного середовища.

2. Широке пропагування психотерапевтичного методу серед лікарів, психологів і всіх інших зацікавлених осіб.

3. Участь в організації освітніх проектів, семінарів, симпозіумів, конференцій і т.п.

4. Сприяння законотворчим процесам в галузі психотерапії як окремого виду допомоги населенню.

5. Силами осередку проводити семінари, тренінги, літні табори та інші заходи.

6. Участь в реалізації корисних ініціатив громадян та юридичних осіб, які сприяють розвитку психотерапії в Україні.

7. Забезпечення своїх членів необхідною для професійної діяльності інформацією, професійне консультування в галузі психотерапії.

8. Організація груп взаємодопомоги (супервізійних, інтервізійних) для діючих психотерапевтів регіону; сприяння професійному вдосконаленню для осіб, що здобувають психотерапевтичну освіту.

9. Проведення науково обгрунтованих соціальних досліджень в галузі психотерапії.

10. Підтримка об`єднань, спілок, громадян та юридичних осіб, що сприяють розвитку сучасної психотерапії, співпраця з ними.

11. Збір, обробка, зберігання та розповсюдження інформації для здійснення статутних завдань.

12. Сприяння в наданні кваліфікованої психотерапевтичної допомоги населенню.

13. Сприяння розвитку психотерапевтичного консультування (зокрема, телефонного консультування).

14. Участь в організаційній роботі по атестації членів Осередку, які претендують на отримання Євросертифікату з психотерапії, а також атестації психотерапевтів згідно положення МОЗ України про атестацію психотерапевтів.